Przepraszamy strona www.kdc.com.pl – aktualnie w przygotowaniu.

 

Kontakt z firmą:

biuro@kdc.com.pl

 

KDC Doradcy i Księgowi Sp. z o.o., Tryszczyn, ul. Letnia 4, 86-011 Wtelno

NIP: 967-133-24-55, REGON 340802207, Kapitał zakładowy: 24.000 PLN

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000363367